Lämmin kiitos 2,5 vuoden aikana käyneelle yli 500 asiakkaalle ! 

Ree piti kaikista hyvää huolta.
R.I.P. Boontarika Heinrichs 11.9.1977 - 6.3.2020